študijné materiály z oblasti českého a slovenského práva

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

3 okruh:

• s vydávaním vnútorných predpisov- majú rezortný význam
• cieľ – usporiadanie vnútro- organizačných vzťahov
• zaväzujú len organizačne podriadené subjekty, možno vynucovať v rámci disciplinárnej zodpovednosti;
• právny základ vydávania – kompetenčná norma upravujúca organizačné a riadiace vzťahy, pracovné právo, predpisy o služobných pomeroch
• adresátmi sú výlučne osoby, ktoré patria k personálnemu základu organizačnej štruktúry SO

24. Jednostranné právno-realizačné formy činnosti verejnej správy
• aplikácia noriem SP na konkrétne určený prípad,
• podzákonný, mocenský charakter, jednostranný prejav vôle
• podľa povahy pr. účinkov – konštitutívne, deklaratórne, hybridné;
• podľa okruhu osôb- výslovne určeným subjektom, v.u. + pr. nástupcom, potenciálnym, druhovo určeným subjektom;
• podľa pr. obsahu: oprávňujúce (zvýhodňujú adresáta), ukladajúce povinnosť, podmienene oprávňujúce;

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!