Právo pre študentov

d) bez vážných osobních nebo rodinných důvodů …

d) bez vážných osobních nebo rodinných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na rekvalifikaci pro nové vhodné zaměstnání anebo neplní po delší dobu podstatné povinnosti při rekvalifikaci e) úmyslně maří součinnost s úřadem...

Soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci …

– soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce – zpracovává koncepce státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu...

Vykonává kontrolní činnost ve …

– vykonává kontrolní činnost ve správě zaměstnanosti a ukládá pokuty Úřady práce – správní úřady, které jsou podřízenými jednotkami ministerstva – správní obvody úřadů tvoří územní obvody okresů (+ detašovaná pracoviště) – v jejich...

Pasivní politika zaměstnanosti

Pasivní politika zaměstnanosti = zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci a zprostředkování hmotného zabezpečení uchazečům o práci Zprostředkování zaměstnání = činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se o práci uchází, a na...

Provádí se na základě písemné dohody …

– provádí se na základě písemné dohody uzavřené mezi uchazečem o zaměstnání a úřadem práce, který mu nabídl zabezpečení rekvalifikace, či zaměstnavatelem v zájmu dalšího pracovního uplatnění svého zaměstnance – uskutečňuje se v pracovní...

b) přípravy občana se změněnou pracovní …

b) přípravy občana se změněnou pracovní schopností pro pracovní uplatnění c) osobní péče o dítě ve věku do 3 let nebo o dítě ve věku do 18 let (je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující...

 vykonává se formou pomocných činností …

 vykonává se formou pomocných činností v organizacích státu, obcí a u nevýdělečných nestátních právnických osob (zdravotnictví, sociální služby, ochrana životního prostředí, jiné obecně prospěšné činnosti)  je o polovinu delší než základní vojenská...

Správa zaměstnanosti

Správa zaměstnanosti = typický projev pečovatelské funkce moderního sociálního státu – právo na zaměstnání je právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí, tj. je to právo na: a)...

b) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti

b) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti c) koordinaci opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti s evropskou strategií zaměstnanosti d) tvorbu a zapojení do mezinárodních a dvoustranných programů souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zaměstnaností...

BRANNÁ POVINNOST

Branná povinnost = povinnost státní občana ČR připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil ČR  vzniká dnem v němž občan dosáhne 18-ti let věku a zaniká dosažením...