Právo pre študentov

Súčasne zaručuje svojimi prostriedkami dodržiavanie práva

Súčasne zaručuje svojimi prostriedkami dodržiavanie práva = vynútiť jeho dodržiavanie.– subjektívne právo = právo konkrétnej osoby na niečo, čo jej patrí,– objektívne právo = súhrn právnych noriem– ďalej sa právo člení: pozitívne právo –...

 Právny jusnaturalizmus

– zákl. norma nie je časťou pozit.práva tvoreného ako výsledok polit. vôle, ale naopak pozit. právo je len organickou súčasťou zákl.normy, – zákl. norma sa netvorí ako výsl. polit. vôle, ale spoznáva sa prirodzenými...

1.Právo ako jav

Verejná autorita – vzniká v ľud.spol. , kde sa určitá sk. ľudí stáva autoritou pre ostatných a určuje im všeobecne záväzné pravidlá, ustanovuje normy správania ( ľudia sa zriekajú určitej časti vlastnej slobody a...