Právo pre študentov

Typy věznic

a) věznice s dohledem b) věznice s dozorem c) věznice s ostrahou d) věznice se zvýšenou ostrahou SPRÁVA POLICIE SPRÁVA POLICIE Prameny práva → zákon o Policii České republiky (č. 283/1991 Sb.), zákon o...

 neurčité pojmy:

 neurčité pojmy: a) bezpečnost = ochrana společnosti a jednotlivců před ohrožujícím nebezpečím b) veřejný pořádek = ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování...

a) atribut slušného občana, …

a) atribut slušného občana, pro kterého zde je b) atribut zákona, který ho vede při jeho rozhodování Úkoly Policie ČR  chrání bezpečnost osob a majetku  spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li...

 Vězeňská služba má tyto složky:

1) Vězeňská stráž – ozbrojený sbor – střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a trestu – střeží vazební věznice a při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň 2) Justiční stráž –...

Organizace Vězeňské služby

Generální ředitelství – řídí, organizuje a kontroluje činnost ostatních článků organizace Vězeňské služby – v čele stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem spravedlnosti, který je z výkonu své funkce ministru spravedlnosti odpovědný Vazební věznice,...

 povinnost jednat s osobami ve výkonu …

 povinnost jednat s osobami ve výkonu vazby a trestu vážně, rozhodně, respektovat jejich práva, zabraňovat ponižujícímu zacházení s těmito osobami  povinnost zakročit v mezích zákona, páchá-li osoba ve výkonu vazby a trestu...

– v čele úřadu stojí ředitel …

– v čele úřadu stojí ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem vnitra se souhlasem vlády, který je z výkonu své funkce ministru vnitra odpovědný 3) Vojenské zpravodajství – zabezpečuje informace o záměrech a činnostech představujících...

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

Vězeňská služba = instituce, která zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném zákonem i ochranu pořádku a bezpečnost při výkonu soudnictví a správě soudů  instituce, pokud rozhodují ve správním...

– úkoly službě ukládá vláda …

– úkoly službě ukládá vláda a prezident republiky – podává vládě a prezidentu republiky zprávu o své činnosti jednou za rok – používá zpravodajské prostředky (zpravodajská technika, krycí prostředky a doklady, sledování) – má...