Právo pre študentov

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém = koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací  mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy,...

 stálými orgány pro koordinaci složek …

 stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS (operační střediska hasičského záchranného sboru kraje, operační i informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru)  ministerstvo vnitra plní koordinační, řídící,...

ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

Zpravodajské služby = státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu ČR 1) Bezpečnostní informační služba – zabezpečuje informace o záměrech a činnostech...

 krizovou situací je mimořádná událost, …

 krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu)  za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a...

Ministerstva a jiné –

Ministerstva a jiné – zřizují krizové štáby k zabezpečení připravenosti na řešení krizových situací v oboru své správní úřady působnosti – zpracovávají krizové plány (souhrn krizových opatření a postupů) – vedou přehled možných zdrojů...

– nemůže být vyhlášen z důvodu stávky …

– nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a zájmů– vyhlašuje ho předseda vlády, jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin schválí nebo zruší, o vyhlášení stavu ihned informuje vláda Poslaneckou sněmovnu,...

c) válečný stav

c) válečný stav – vyhlašuje se pro celé území státu – vyhlašuje se v případě, je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení – vyhlašuje ho Parlament...

Organizace správy bezpečnostní

Vláda ČR – nejvyšší a ústřední subjekt správy bezpečnostní – zabývá se věcmi ve stanovení a vyhodnocení bezpečnostní politiky Bezpečnostní rada státu – připravuje vládě ČR návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR – tvoří...

Kraje, Obce

Kraje, Obce – plní některé úkoly v oblasti bezpečností politiky (zajišťování bezpečnosti, zajišťování veřejného pořádku, úkoly v oblasti krizového řízení a integrovaného záchranného systému) BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,...

 pokud je pověřena konáním sbírky …

 pokud je pověřena konáním sbírky fyzická osoba, musí se na požádání prokázat plnou mocí právnické osoby  pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet na který převede hrubý výtěžek...